Miras nasıl paylaşılır? eş mirastan nekadar pay alır?

Yazan Nasıl Nedir Tarih 26 Ağustos 2013 Pazartesi 0 yorum
Türk Medeni Kanununa göre miras bırakan kimseye “Muris” mirasçılara ise “varis”denir.Murisin yaşarken sahip olduğu haklar hukuki mirasçılarına Türk Medeni Kanununun uygun gördüğü şekilde pay edilir.Kanuni mirasçılar Yaşayan eş, çocukları kardeşleri ,anne ve babası ve yaşarken bıraktığı vasiyetnamesinde geçen kişi ya da kurumdur.Muris yaşarken tüm mal varlığını vasiyetname ile ölümü halinde istediği kişi yada kişilere bırakabilir.Eğer böyle bir vasiyetname söz konusu değilse öncelikle yaşayan eş murisin mal varlığının ¼ ünün varisidir.Geriye kalan mal varlığı ise çocukları arasında eşit bölüştürülür.Murisin eşi de vefat etmişse tüm mal varlığı çocuklarının olacaktır.Eğer muris çocuksuz ise ve eşi de vefat etmişse anne babası yoksa kardeşleri hukuki mirasçıları olacaktır.Ölen kişinin kanuni mirasçıları Asliye Hukuk Mahkemesince tayin edilir ve Veraset İlanı ile varislerin hisseleri hesaplanır.Veraset İlanı çıkarmak için tek bir varisin Asliye Hukuk Mahkemesi katipliğine vukuatlı nüfus müdürlüğünce murisin ölü göründüğü vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kendi kimliği ile başvurması yeterli olacaktır.Murisin yaşayan tüm varisleri resmi yoldan araştırılarak mirası Asliye Hukuk Hakimliğince pay edileceği için miras ile ilgili anlaşmazlıklara Asliye Hukuk Hakimliği bakacaktır.Varislerden birinin mirası istememesi halinde yada mirasta bulunan tüm haklarından vazgeçmek istemesi halinde Yine Asliya Hukuk Hakimliğine REDD-i MİRAS dilekçesi sunması gerekir.Örneğin murisin oğluna yaşarken bir daire vermesi ve diğer iki kızının bir daireyi paylaşmak istemesi durumunda erkek çocuğunun rızası gerekli olduğundan Murisin oğlu Asliye Hukuk Hakimliğine Redd-i Miras dilekçesi vermesi yeterli olacaktır.Böylece Murisin ölümünden sonra geriye bıraktığı tüm mirasından kendi isteğiyle mahrum kalacaktır.Murisin kimsesiz olması halinde tereke mallarının yani el ile tutulur maddi varlıklarının tümü devlete (Hazineye) kalacaktır.Hazine malları ile bağlı bulunduğu il ve ilçelerde ki Mal Müdürlükleri ilgilenir.Kimsesiz olarak ölen Murisin malları Hazineye devredildikten sonra yaşayan bir mirasçının kendini ıspatlaması halinde Murisin tereke malları eğer Mal Müdürlüğünce nakde çevrilmişse nakit olarak yaşayan mirasçısına ödenir.Ölen kişinin ölüm bildirimini Nüfus Müdürlüğünde yaptırmak tüm varislerin sorumluluğundadır.

0 yorum:

Yorum Gönder